Goede doel 2021

JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Eén op de acht kinderen in Nederland is te zwaar. En dat is er één op de acht te veel. Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel. Ze zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en krijgen later vaak te maken met fysieke problemen. Maar wat kunnen kinderen daar zelf aan doen? Helemaal niets. Daarom focust de JOGG-aanpak zich op de omgeving van het kind.

Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond. De buurtsportcoaches van Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond zijn binnen de gemeente werkzaam om de inwoners te ondersteunen bij een fit en gezond leven. Dit doen we door de verbinding tussen sport, school, sociaal domein en de wijk te leggen. We ondersteunen bijvoorbeeld sportverenigingen, zetten sportactiviteiten in de wijken op en stimuleren gezondheid op scholen.

De opbrengst van het Black & White Dinner willen we investeren in een rijdende sportdag en het inkopen van welbevindenlessen voor het basisonderwijs.

Rijdende Sportdag. Een sportdag voor elk kind altijd leuk om aan deel te nemen. Een middag lekker sporten en nieuwe leuke activiteiten ontdekken. De Utrechtse Heuvelrug is natuurlijk erg groot daarom gaan wij een rijdende sportdag organiseren. We gaan proberen om op dezelfde dag in elke dorp een leuke beweegactiviteit neer te zetten.

We starten de dag in Driebergen, vervolgens gaan we naar Doorn. Daarna gaan we naar Maarn/Maarsbergen en dan sluiten we af in Amerongen/Leersum. Zo bereiken we alle dorpen en hopelijk ook zoveel mogelijk kinderen op een dag. Natuurlijk zijn de kinderen vrij om met de rijdende sportdag mee te gaan een heel de dag actief bezig te zijn.

PO-onderwijs – lessen welbevinden. Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samendragen we zorg voor een veilige school. Om het welbevinden van leerlingen én leerkrachten te bevorderen zijn de volgende vier componenten van belang:

  • Een positief pedagogisch klimaat;
  • Versterken van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen en het welbevinden van leerkrachten;
  • Ouders en/of verzorgers actief betrekken:
  • Ondersteuning bieden aan leerlingen met extra zorgbehoefte.

Met een lessenpakket over welbevinden willen wij alle scholen die hier behoefte aan hebben ondersteunen met dit thema.

Gezonde jeugd, gezonde toekomst! De JOGG-aanpak is van en voor iedereen: de hele buurt, scholen, bedrijven, het lokale bestuur, kinderen én hun ouders helpen mee aan een gezonde jeugd. Een gezonde omgeving creëer je alleen door als gemeente in te zetten op gezonde interventies voor zowel jong als oud. Zo kun jezelf ook als inwoner van de gemeente het verschil maken.

Lokaal samenwerken. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die lokale samenwerking leidt tot betere sport, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden.

Preventie overgewicht. Overgewicht is een groeiend probleem. Ongeveer één op de zeven kinderen is te zwaar. In sommige wijken zelfs één op de drie. Het is dan ook de moeite waard te investeren in preventie van overgewicht op jonge leeftijd. Zo kan de Nederlandse jeugd gezond opgroeien.

Activiteiten school/sportjaar 2019-2020 (paar voorbeelden)

Speelpleincoaches basisschoolleerlingen. Gedurende een vijfweeks traject werden de leerlingen, die graag speelpleincoach wilden worden, begeleid door buurtsportcoaches in de wijze waarop zij activiteiten het beste kunnen aanbieden aan andere leerlingen. Op een vraag van de directrice over wat zij gedurende het traject geleerd hebben antwoordde één van de speelpleincoaches: ‘‘Ik weet nu hoe ik ervoor zorg dat kinderen meedoen met spellen, op een leuke manier samenwerken tijdens pauzes en hoe ik voor een groep moet staan.’’ Dit zijn slechts enkele aspecten die gedurende het traject teruggekomen zijn. Het effect dat het traject tot gevolg heeft bij De Valkenheuvel is volgens buurtsportcoach Gert duidelijk zichtbaar: ‘’Waar kinderen voorheen veel op een negatieve manier met elkaar bezig waren op het schoolplein, zie je nu juist terug dat veel kinderen door het samenwerken tijdens de spellen op een positieve manier met elkaar omgaan.’’

Watertappunt. Dit schooljaar is er bij hockeyvereniging de Haaskamp in Amerongen een watertap geïnstalleerd. In het kader van een gezondere sportkantine wordt het water drinken gestimuleerd voor zowel de hockeyers als voor de SKDD Sportbso!

Sportspeeltuin. Vrijdag 8 november heeft de eerste Sportspeeltuin in Amerongen plaatsgevonden bij de Amerongse Tennisvereniging. Een tiental kinderen tussen de 3 en 5 jaar kregen in de herfstzon ruim baan op een echte tennisbaan.

Om warm te worden werd gestart met een spring, hinkel en tik- warming up. Daarna stond het gooien en vangen centraal met allerlei soorten ballen. Halverwege was er tijd om water te drinken uit de tap en een stuk appel. Vervolgens werd er gelopen over blokken, door hoepels, de ladder en een slalom om de knotsen.

Speelbos. Het speelbos is een activiteit voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Tijdens het uurtje speelbos ervaren de kinderen hoe het is om na schooltijd te sporten in de natuur. Het doel van het speelbos is om de kinderen in te laten zien hoe weinig er nodig is om met elkaar sportief bezig te kunnen zijn.

De kinderen kunnen op een vaste dag in de week vanuit de scholen meteen door naar het speelbos. Vervolgens kunnen zij hier een uur lang onder begeleiding leuke en uitdagende activiteiten uitvoeren. Wekelijks zullen de buurtsportcoaches zorgen voor een uitdagend aanbod aan spellen en activiteiten. De activiteiten die hierbij aangeboden worden, kunnen variëren van levend stratego tot touwslingeren. We proberen hierbij iedere week een mooi aanbod neer te zetten voor jong en oud.